Administracja rządowa - dokonania

Wybrane projekty

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Badanie ewaluacyjne w zakresie problematyki udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów POIiŚ w sektorze kultury

Ministerstwo Gospodarki

Badanie ewaluacyjne w zakresie trafności kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych IX i X POIiŚ (sektor energetyczny) 

Ministerstwo Infrastruktury

Badanie ewaluacyjne w zakresie oceny systemu kontroli zawierania umów w projektach sektora transportu w ramach POIiŚ

Ministerstwo Zdrowia

Badanie ewaluacyjne w zakresie oceny systemu wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej XII POIiŚ

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?