Branża budowlana - dokonania

Wybrane projekty

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Opracowanie biznesplanu skonsolidowanej jednostki powstałej w wyniku połączenia Oddziału Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie z Oddziałem Szkła w Krakowie

ABM Solid S.A.

Kompleksowe doradztwo związane z procesem nabywania akcji i udziałów spółek z branży budowlanej

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Wrony

Opracowanie opinii prywatnych na potrzeby sporu sądowego z wykonawcą robót budowlanych w branży lotniczej

Instytucja bankowa

Opracowanie opinii prywatnej na potrzeby sporu sądowego z przedsiębiorstwem z branży budowlanej

Trasa Łagiewnicka S.A.

Doradztwo prawno-finansowe związane z realizacją procesu inwestycyjnego polegającego na realizacji elementu III obwodnicy Krakowa

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?