Branża mieszkaniowa - dokonania

Wybrane projekty

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Audyt rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Koncepcja powierzenia usług w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz PTBS Sp. z o.o.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Wsparcie w procesie zbycia udziałów MZB Sp. z o.o. na rzecz inwestora kapitałowego

Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.

Opracowanie Strategii Spółki na lata 2021-2025

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" Sp. z o.o.

Opracowanie projektu umowy rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG)

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?