Branża wodociągowo-kanalizacyjna - dokonania

Wybrane projekty

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Test Prywatnego Inwestora w zakresie dofinansowania Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego – Etap II

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ponad 600 mln zł dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego

PWiK "Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ponad 60 mln zł dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ok. 10 mln zł dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego

Katowickie Wodociągi S.A.

Kompleksowe doradztwo w procesie organizacji zamówienia in-house w zakresie obsługi kanalizacji deszczowej w Katowicach

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?