Administracja samorządowa - dokonania

Wybrane projekty

Gmina Miejska Kraków

Kompleksowe doradztwo w procesie tworzenia Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Miasto st. Warszawa

Uczestnictwo w przygotowaniu Strategii adaptacji do zmian klimatu

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna S.A.

Kompleksowe doradztwo w przejęciu obsługi inwestycyjnej Miasta Katowice w oparciu o zamówienie in-house

Gmina Miejska Kraków

Uczestnictwo w opracowaniu Studium wykonalności dotyczącego budowy metra na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Miasto Poznań

Doradztwo w zakresie rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) w sektorze budownictwa mieszkaniowego

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?