Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych – Usługodawcę, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: polinvest.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Polinvest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, KRS 000100259, NIP 6770051700, REGON 008367830.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Witryna zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, lub przeprowadzenia wstępnej wyceny usługi.
 8. Dane osobowe pozostawione w witrynie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności witryny, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej witryny internetowej. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w zakładce Polityka Prywatności niniejszej witryny w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę polinvest.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych znajdą Państwo w zakładce KONTAKT niniejszej witryny.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Najlepsze wsparcie dla spółek komunalnych