Optymalizacja systemów gospodarowania odpadami komunalnymi

POLINVEST oferuje gminom wykonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązek wykonania przedmiotowej analizy wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy). Raport z analizy może stanowić podstawę dla optymalizacji i udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Doradzamy ponadto spółkom komunalnym zaangażowanym w realizację usług w ramach SGOK.

POLINVEST specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów samorządowych oraz dysponuje bogatym doświadczeniem w branży gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach usług świadczonych w tym obszarze, zrealizowaliśmy m.in. prace polegające na wdrożeniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w kilkudziesięciu gminach na terenie całego kraju (w tym m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Białystok, Tychy, Toruń, Konin, Bielsko-Biała, Ostrów Wielkopolski).

Ponadto uczestniczyliśmy jako doradcy w procesie pozyskania dofinansowania ze środków europejskich na budowę najnowocześniejszych instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym trzech zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. POLINVEST brał również udział w dotychczasowych pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku naszego wsparcia merytorycznego doprowadzono do uelastycznienia zasad ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wybrane projekty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Kompleksowe doradztwo we wdrożeniu SGOK na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach

Kompleksowe doradztwo w zakresie analizy efektywności SGOK na terenie Miasta Katowice

Miasto Białystok

Kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu SGOK na terenie Miasta Białystok

Miasto Tychy

Analiza metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?