Doradztwo samorządowe

Od początku lat 90. POLINVEST aktywnie wspiera samorządy w dostosowywaniu się do nowych wyznań, wynikających ze stale zmieniających się uwarunkowań. Rozumiemy potrzeby samorządów, od wielu lat realizując analizy służące podejmowaniu efektywnych decyzji w zakresie inwestycji komunalnych oraz zagadnień usług publicznych. Aktywnie poszukujemy bezpiecznych rozwiązań, pomagając dbać o dobro wspólnoty samorządowej. 

Oferta POLINVESTU w zakresie doradztwa samorządowego obejmuje m.in.:

Wybrane projekty

Gmina Miejska Kraków

Kompleksowe doradztwo w procesie tworzenia Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Miasto st. Warszawa

Uczestnictwo w przygotowaniu Strategii adaptacji do zmian klimatu

Katowickie Inwestycje S.A.

Kompleksowe doradztwo w przejęciu obsługi inwestycyjnej Miasta Katowice w oparciu o zamówienie in-house

Gmina Miejska Kraków

Uczestnictwo w opracowaniu Studium wykonalności dotyczącego budowy metra na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?