Doradztwo transakcyjne

POLINVEST zapewnia kompleksową – lub zależnie od potrzeb Klienta ograniczoną do wybranych elementów  obsługę finansowo-prawną podejmowanych działań związanych ze zbyciem lub nabyciem podmiotów, jak również wydzielonych części prowadzonej działalności przez podmiot (M&A).

Integralnym elementem prac realizowanych przez POLINVEST w tym obszarze może być wstępne przygotowanie analiz i rekomendacji dotyczących kluczowych uwarunkowań i kierunków działań związanych nabyciem lub sprzedażą podmiotów, w tym zdefiniowania kręgu potencjalnych nabywców lub potencjalnych podmiotów, które mogłyby być przedmiotem nabycia.

Oferta POLINVESTU w zakresie nabywania oraz sprzedaży podmiotów obejmuje:

Wybrane projekty

Krakowski Holding Komunalny S.A.

Due diligence podmiotu z sektora energetycznego

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Due diligence podmiotu z sektora handlowego

ENEA S.A.

Due diligence podmiotu z sektora energetycznego

ABM Solid S.A.

Wsparcie w przeprowadzeniu szeregu transakcji M&A w sektorze budowlanym

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?