Pozyskiwanie finansowania ze środków unijnych, komercyjnych

Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania na realizację inwestycji z różnych źródeł jest jednym z kluczowych obszarów działalności POLINVEST. Wynikiem pracy konsultantów jest m.in. pozyskanie dla naszych Klientów ok. 5 miliardów złotych z funduszy Unii Europejskiej (przede wszystkim w sektorach: energetycznym, gospodarki odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym oraz ochrony zdrowia).

Firma POLINVEST zajęła pierwsze miejsce w zorganizowanym przez magazyn „Fundusze Europejskie” rankingu „Fundusze unijne – Najskuteczniejsze firmy doradcze” dotyczącym wartości pozyskanych dotacji.

Ponadto świadczymy szerokie doradztwo w zakresie pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych. Posiadamy doświadczenie w negocjowaniu umów kredytowych i pożyczkowych, jak również w emisji obligacji (w tym przy wykorzystaniu środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju).

Oferta POLINVESTU w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania obejmuje:

Wybrane projekty

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ok. 1 mld zł dofinansowania na budowę podziemnych magazynów gazu ziemnego (w tym notyfikacja pomocy publicznej do Komisji Europejskiej)

Enea Operator Sp. z o.o.

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ponad 200 mln zł dofinansowania na realizację 15 projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej

Polskie LNG S.A.

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ok. 550 mln zł dofinansowania na budowę Terminala Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu

Trasa Łagiewnicka S.A.

Kompleksowe doradztwo finansowo-prawne w procesie pozyskania finansowania komercyjnego z EBI, BGK i PFR w wysokości ok. 1 mln zł na budowę elementu III obwodnicy Gminy Miejskiej Kraków

Krakowski Holding Komunalny S.A.

Kompleksowe doradztwo w procesie pozyskania ok. 400 mln zł dofinansowania na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?