Zamówienia in-house

POLINVEST specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dotyczącym zamówień in-house. Badamy dopuszczalność i zasadność realizacji usług publicznych tą metodą, uwzględniając aspekty prawne, finansowe oraz organizacyjne.

Wspieramy Klientów zarówno w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia in-house, jak też w efektywnym wdrożeniu jego realizacji. Posiadamy ugruntowane doświadczenie wyniesione z licznych projektów doradczych dotyczących powierzania zadań publicznych spółkom komunalnym. Poza uwarunkowaniami ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniamy również kontekst pomocy publicznej, w tym pomagamy łączyć zamówienie in-house z rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).

Monitorujemy interpretację prawnych uwarunkowań udzielania zamówień in-house dokonywaną w ramach orzecznictwa europejskiego oraz KIO.

Wybrane projekty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Opracowanie zasad wdrożenia i realizacji zamówienia in-house w zakresie zarządzania Systemem Oczyszczania Miasta na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Katowickie Inwestycje S.A.

Kompleksowe doradztwo w przejęciu obsługi inwestycyjnej Miasta Katowice w oparciu o zamówienie in-house

Katowickie Wodociągi S.A.

Kompleksowe doradztwo dotyczące zasad przejęcia usługi polegającej na zarządzaniu basenami miejskimi w Katowicach

Trasa Łagiewnicka S.A.

Kompleksowe doradztwo w przygotowaniu umowy wykonawczej dotyczącej realizacji zadania polegającego na budowie elementu III obwodnicy Gminy Miejskiej Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach

Kompleksowe doradztwo w procesie określenia zasad realizacji wybranych zadań własnych Miasta Katowice w oparciu o zamówienie in-house

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?