Doradztwo prawne

Doradztwo prawne świadczone przez POLINVEST obejmuje zwłaszcza zagadnienia prawa samorządowego, pomocy publicznej, energetycznego oraz ochrony środowiska.

Aktywnie monitorujemy projekty zmian prawnych oraz pomagamy we wdrażaniu skutków nowelizacji przepisów prawa. Mając na względzie bezpieczeństwo prawne Klientów, pomagamy dobrać adekwatne rozwiązania, bazując na interdyscyplinarnym podejściu. Prawnicy zaangażowani w projekty doradcze POLINVEST uwzględniają szerszy kontekst merytoryczny analizowanych zagadnień, nie ograniczając analiz jedynie do sfery prawnej.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenia współpracy z sektorem samorządowym oraz energetycznym, pomagamy w interpretacji przepisów prawa w kontekście historycznego rozwoju analizowanych regulacji w tych obszarach. Występujemy w roli ekspertów merytorycznych w ramach procesu legislacyjnego.

Wybrane projekty

Kancelaria Sejmu RP Biuro Analiz Sejmowych

Ekspertyza na temat możliwości prawnych nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Trasa Łagiewnicka S.A.

Doradztwo prawne w zakresie realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków dotyczących budowy elementu III obwodnicy Krakowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Doradztwo prawne w zakresie realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków dotyczących zarządzania Systemem Oczyszczania Krakowa

Katowickie Wodociągi S.A.

Doradztwo prawne w zakresie realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Miasta Katowice dotyczących zarządzania basenami miejskimi

Masz pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?