ZESPÓŁ

Doświadczeni doradcy z kreatywnym podejściem

Zespół POLINVESTU wraz z pozostałymi spółkami Grupy Doradczej POLINVEST tworzą profesjonalni konsultanci z zakresu finansów, marketingu, zarządzania, pozyskiwania funduszy unijnych, doradztwa personalnego, prawa oraz biegli rewidenci.

Wysokie kwalifikacje członków zespołu oraz bogate doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie realizacji wielu projektów doradczych pozwalają realizować z powodzeniem i z korzyścią dla Klienta profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego.

POLINVEST wraz z innymi spółkami Grupy Doradczej POLINVEST zatrudnia przeszło 30 konsultantów, którzy na bieżąco podnoszą swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Członkowie zarządu

Prezes Zarządu Wiesław Samitowski

dr Wiesław Samitowski

Prezes Zarządu

Ekspert z zakresu zarządzania i rachunkowości z praktyką zawodową od 1977 r., doktor nauk ekonomicznych. Kierował realizacją blisko tysiąca projektów doradczych dla kilkuset Klientów. W latach 1977 – 1996 wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, aktualnie również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Ma bogate umiejętności przekazywania wiedzy niezbędnej praktykom dla efektywnego zarządzania. Posiada nadane przez Ministerstwo Skarbu formalne uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kierując od 1988 r. spółkami oraz pracując w radach nadzorczych uzyskał wszechstronne doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Ekspert z dziedziny controllingu oraz rachunkowości i zarządzania. Autor ponad 35 artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.

Wiceprezes zarządu Tomasz Michalczyk

Tomasz Michalczyk

Wiceprezes Zarządu

Specjalista z zakresu finansów i zarządzania. Świadcząc od 1995 r. usługi doradcze zdobył bogate doświadczenie w zakresie opracowywania narzędzi szeroko rozumianego zarządzania, związanych z controllingiem i zintegrowanymi systemami informatycznymi. Posiada szeroką wiedzę pozwalającą na opracowywanie studiów wykonalności, strategii inwestycyjnych i rozwojowych oraz na aranżowanie dla nich finansowania.
Od wielu lat kieruje projektami związanymi z rekompensatami za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym m.in. w branży odpadowej i transportowej, oferując usługi kompleksowe, daleko wykraczające poza finansowe audyty ex ante i ex post. Umiejętność odnajdywania się w zróżnicowanym i zmiennym otoczeniu projektowym, zamiłowanie do rozwiązywania problemów biznesowych oraz skupianie się na interesie Klienta pozwalają mu na efektywne realizowanie usług doradczych.

dr Grzegorz Samitowski

Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska. Posiada szerokie doświadczenie w wykonywaniu analiz prawnych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków europejskich. Uczestniczył w opracowywaniu analiz doradczych na zlecenie administracji rządowej, dotyczących oceny zasad realizacji projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.
Pełnił kluczową rolę we wdrażaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w największych polskich miastach. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących regulacji prawnej utrzymania czystości i porządku w gminach jako ekspert podkomisji sejmowej. Dysponuje doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów doradczych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konsultanci i administracja

Witold Krawczyk
Menedżer Projektów
Krzysztof Sękowski
Menedżer Projektów
Anna Foremniak
Konsultant
Joanna Szumiec
Konsultant
dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Konsultant
Agnieszka Oleksy
Konsultant
Katarzyna Stan-Rudnicka
Samodzielna Księgowa
Danuta Samitowska
Prokurent
Maja Świerk
Kierownik Biura

Chcesz dołączyć
do zespołu Polinvest?

Sprawdź aktualne oferty pracy.

Najlepsze wsparcie dla spółek komunalnych